De website e-Box Enterprise gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Icône gestion des mandats

Beheer van de mandaten

Het Self Service Mandatensysteem (SSM) is een elektronische toepassing van de publieke sector die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode (of een andere digitale sleutel) een mandaat aan te maken of stop te zetten.

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard.

Fiscale mandaten

Aangiften personenbelasting indienen (PB, BNI) (via Tax-on-web), myminfin, Biztax, Intervat ...

Mandaten "gezondheidszorg"

De mandaten 'gezondheidszorg' worden toegekend met het oog op de toegang tot een applicatie die als doel heeft ondersteuning te bieden bij de gezondheidszorg (facturatie derde betaler, globaal medisch dossier, verzekerbaarheid, ...).

Op dit ogenblik kunnen de mandaten worden toegekend aan natuurlijke personen, aan verzorgingsinstellingen met RIZIV-nummer (groepering van verpleegkundigen, rusthuizen, laboratoria, ...) en aan ondernemingen.

Mandaten Vlaamse Overheid

Deze mandaten geven toegang tot digitale toepassingen via het Toegangs- en Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ACM/IDM).

Natuurlijke personen en wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen hebben rechtstreeks toegang tot de SSM-toepassing voor mandaten Vlaamse Overheid. Andere gebruikers van ondernemingen moeten een gebruikersrecht ‘SSM Mandaatbeheerder’ hebben in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (IDM).

Meer informatie over de mandaten Vlaamse overheid vindt u op de infopagina van de Vlaamse overheid Nieuw venster.