Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen

Om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van uw onderneming de onlinediensten van de Staat gebruiken, moet u uw onderneming registreren in CSAM. Na registratie in CSAM heeft u toegang tot het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB).

Om een onderneming te kunnen registreren in CSAM dient u een wettelijke functie uit te oefenen in deze onderneming. Uw wettelijke functie moet erkend worden door de Kruispuntbank van Ondernemingen en momenteel geldig zijn. Gebruik BCE Public Search indien u niet zeker bent dat u momenteel erkend bent als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die u wil registreren.

Voer hieronder uw rijksregisternummer, uw naam en voornaam, het ondernemingsnummer van een onderneming waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent in om:

  • uw onderneming te registreren in CSAM, en
  • uzelf of iemand anders aan te duiden als Hoofdtoegangsbeheerder

(11 cijfers)
(10 cijfers)